Vodovod

V fazi polaganja razvoda mrzle in tople vode vgradimo tudi odtoke. Hkrati montiramo tudi vgradne WC izpiralnike in nosilce za stensko pritrditev bideja. Priporočljivo je, da na vodovodno instalacijo vgradimo ustrezne filtre za odstranjevanje morebitnega peska in napravo za znižanje tlaka. S takšno napravo preprečujemo nihanje vodnega tlaka in tudi preprečujemo šumenje pretakajoče vode.

Po končani grobi montaži sledi tlačni preizkus razvoda hladne in tople in preizkus tesnosti odtočnih cevi.

Kanalizacija

S kvalitetno kanalizacijo omogočimo hiter odtok odplak do čistilnih naprav, preden se začnejo fekalne organske snovi razkrajati. Najbolj enostavno je tam, kjer je že zgrajena javna kanalizacija. V primeru, da javne kanalizacije ni, moramo graditi septične jame oziroma greznice. Vertikalnih vodov naj bo čim manj. Zato pri enodružinski hiši, če je seveda možno, postavimo kopalnico pod kopalnico in kuhinjo pod kuhinjo. Razpored teh dveh prostorov je namreč zelo pomemben za učinkovito izvedbo kanalizacije.