Solarni sistemi

Solarni sistemi so tehnološko dovršeni in ekološko prijazni proizvodi za pridobivanje in pretvorbo sončne energije v toploto za ogrevanje sanitarne vode, širše pa tudi za ogrevanje prostorov.

Sončni kolektorji pokrijejo do 85% potreb po topli sanitarni vodi. Solarne sisteme sestavljajo : sončnih kolektorji, bojler oz. zalogovnik za vodo, črpalni sklop in regulacija. Solarni sistemi za ogrevanje sanitarne vode v veliki meri nadomestijo delovanje obstoječih sistemov ogrevanja (plin, olje, les). Princip delovanja solarnih sistemov je v izrabi sončne energije preko kolektorjev, ki so zbirnik sončnih žarkov. Skozi grelni medij se toplota distribuira v sistem in s tem neposredno ogreva sanitarno vode v hranilniku. Kadar je zmogljivost sončnih kolektorjev (SSE) zmanjšana zaradi neugodnih vremenskih vplivov, se v hranilniku vklopi električni grelec in dogreje vodo glede na izbrano temperaturo na regulaciji.

Posamezni sistemi se med seboj razlikujejo predvsem po vrsti kolektorjev (ploščati oz. panelni kolektorji ter vakuumski oz. cevni kolektorji) ter velikosti hranilnika vode, cel sistem pa je prilagojen številu uporabnikov ter glede na objekt v katerem se vgrajuje.