Plinska instalacija

Instalacijo za plin lahko izvedemo nadometno ali podometno. V primeru, da smo se odločili za podometno izvedbo, v fazi grobe instalacije položimo ustrezne cevi. Po končani montaži opravimo tlačni preizkus instalacije in preizkus tesnosti. Preizkus izvedeta izvajalec montažnih del in distributer plina glede na tehnične predpise. Po končanem preizkusu izdelata ustrezen zapisnik.

Glede na vrsto trošila za plin, lahko v tej fazi izvedemo tudi montažo dimnika. Gradnja dimnika dejansko spada pod gradbena dela. Vendar je pri določenih trošilih za plin, dimnik lahko tudi sestavni del plinske instalacije.