Centralno ogrevanje

Grobe instalacije so enake tako za radiatorsko ali talno ogrevanje. Pod ta dela spada vgradnja razdelilnih omaric v vsaki etaži in tudi montaža dvižnih vodov do razdelilnih omaric. Prav tako je potrebno položiti ustrezne električne kable za napajanje in regulacijo ogrevanja. 

Talno ogrevanje

Z montažo na sistemske plošče imamo zagotovljeno ustrezno gostoto cevi na določeni površini. Pred polaganjem estriha je potrebno cevi napolniti z vodo in pregledati če povsod tesnijo. Voda in tlak morata biti v ceveh ves čas izdelave estriha.

Radiatorsko ogrevanje

Za izdelavo cevovodnih instalacij imamo na voljo številne materiale od jekla, bakra do plastičnih cevi. Za cevovodne instalacije se že nekaj časa namesto jekla in bakra, vse več uporablja plastika. Razvod radiatorskega ogrevanja s večplastnimi cevmi je zelo podoben vodovodnemu.

Na slovenskem trgu so se dobro uveljavile univerzalne večplastne cevi, ki so uporabne tako za radiatorsko ogrevanje, talno ogrevanje in vodovod. Večplastna cev je sestavljena iz petih slojev, pri čemer ima vsak med njimi določeno funkcijo. Osnovo cevi predstavlja aluminijasta folija, ki je vzdolžno varjena. Z notranje in zunanje strani jo obdaja sloj polietilena. Med slojema polietilena in aluminija je še vezni sloj, ki zagotavlja trdno povezavo med plastiko in kovino. Cevi in armature spajamo z ustreznimi spojnimi elementi.

Kot je bilo že rečeno, lahko večplastno cev uporabimo tako za vodovod kot tudi razvod radiatorskega in talnega ogrevanja. Ker potrebujemo samo eno vrsto cevi, je lahko izvedba instalacij hitrejša in tudi cenejša.

ZAKLJUČEK

Pri izvajanju montažnih instalacijskih del se moramo zavedati, da mora biti delo strokovno napravljeno. Težave imamo lahko z zamakanjem pri vodovodu, ogrevalnih napravah ali kanalizaciji. Zaradi teh razlogov, raje delo prepustimo izkušenim izvajalcem in podjetjem.