Strojne instalacije

Instalacije v hiši razdelimo na strojne instalacije (vodovod, plinska instalacija, ogrevanje, prezračevanje), električne instalacije in kanalizacijo. Prva faza je napeljava vodov (vodovod, vodi za ogrevanje, električna instalacija, plinska instalacija, prezračevanje itd.) in jo izvedemo pred izdelavo ometov. Drugo fazo pa izvedemo po končanih ometih in pred izdelavo tlakov (talno ogrevanje). Priporočena višina tlakov znaša vsaj 15 cm, saj je večina instalacij v tlakih (talno in radiatorsko ogrevanje, električne instalacije).

Pomembno je natančno določiti lokacijo predvidene sanitarne opreme. Razpored je pomemben predvsem zato, ker glede na razpored opreme kasneje vgrajujemo priključke odtokov in vodnih izlivov. To je posebej pomembno pri vgradnji podometnih izpiralnikov, stenski namestitvi WC školjk in bidejev, pa tudi pri posebnih vrstah umivalnikov ter tušev.